Narození
23.3.1900
Narozen v
Úmrtí
2.7.1979
Zemřel v
Životopis

Právník. Jako advokát působil v Náchodě. Byl činný v mnoha oblastech veřejného života, především v čs. straně národně socialistické, za kterou byl 1946 zvolen poslancem českého Zemského národního výboru. Byl též aktivní ve sportu jako vynikající tenista a sportovní funkcionář. 1948 odešel do exilu, v Kanadě se zapojil do krajanské činnosti. Byl také členem Rady svobodného Československa, členem Společnosti pro vědy a umění v Kanadě. Předseda montrealské skupiny Čs. Národního sdružení. V Montrealu a později v Halifaxu byl také činný literárně a přednáškově. Z díla Vliv nadvlády na moři na historii Evropy.

Literatura o osobnosti

PEJSKAR, Jožka: Poslední pocta. Sv. 2. Curych 1985, s. 209.

Obor působení
Právo
Právníci
Politický a veřejný život. Všeobecně
Poslanci
Vystěhovalci. Emigranti. Utečenci. Vyhnanci. Repatrianti. Přesídlenci - viz Emigranti
Sportovci
Tenis. Stolní tenis. Badminton
Místo působení
Náchod (Náchod)
Halifax (Kanada)