Městská knihovna Chrudim je pověřená výkonem regionálních funkcí na území okresu Chrudim.

Na Chrudimsku pracuje 10 profesionálních knihoven a 80 neprofesionálních. Těmto knihovnám zajišťujeme metodickou pomoc, organizujeme vzdělávací akce a porady. Pro neprofesionální knihovny nakupujeme, zpracováváme a distribuujeme výměnný fond.

Také provozujeme regionální knihovnický systém Koha, do kterého postupně připojujeme knihovny, které mají zájem o spolupráci. Katalog regionu najdete na https://katalog.region-chrudim.cz

V případě potřeby nás kontaktujte na telefonu 734 767 129 nebo emailem na vesela@knihovna-cr.cz