Registrační poplatky

  Hlavní půjčovna Pobočky
Dospělí čtenáři 200 Kč 200 Kč
Senioři a studenti 150 Kč 150 Kč
Děti 150 Kč 150 Kč

Audiovizuální dokumenty

Na jeden čtenářský průkaz je možné zapůjčit si 4 audiovizuální dokumenty na 14 dní zdarma.

Internet a použití počítače

Zdarma

Poplatky z prodlení a upomínky

Druh Postih
Kniha

Za každých 30 dní po uplynutí výpůjční lhůty - 3,- Kč za knihu + manipulační poplatek za odeslání upomínky. Manipulační poplatek tvoří částka na poštovné a další výdaje spojené s odesláním upomínky. Mění se v souvislosti s růstem cen poštovného. 

1. upomínka neodesílaná za každou knihu                           3,- Kč

1. upomínka 30 dní po uplynutí lhůty za každou knihu           6,- Kč + 25,- Kč náklady

2. upomínka 60 dní po uplynutí lhůty za každou knihu           9,- Kč + 55,- Kč náklady

3. upomínka za každých 30 dní za každou knihu                  12,- Kč + 55,- Kč náklady

Audio dokumenty

Poplatek z prodlení po uplynutí výpůjční lhůty AV dokumentu je 30,- Kč za každý i započatý týden.

Deskové hry Poplatek z prodlení po uplynutí výpůjční lhůty deskových her je 10,- Kč za každý i započatý den.

Sankční poplatky

Poplatek za vystavení duplikátu ztraceného čtenářského průkazu je 20,- Kč.

MVS

za 1 titul 80,- Kč +  poštovné podle skutečné ceny, kterou uhradila odesílající knihovna

Kopírování a tisk

A4 jednostranná                2,- Kč

A4 oboustranná                 3,- Kč

A3 jednostranná                3,- Kč

A3 oboustranná                 4,- Kč

Tyto ceny platí pro výstupy z tiskáren a kopírek pro černobílý tisk.

Barevný tisk A4               15,- Kč