Národnost
česká
Narození
22.12.1904
Narozen v
Chrudimi
Úmrtí
26.1.1945
Zemřel v
popraven nacisty
Životopis

Letec, konstruktér, aktivní účastník odboje. V zimě 1909-10 se Lonkovi odstěhovali do Pardubic. Pravděpodobně pod vlivem pardubických aviatiků v době svého dětství nastoupil Lonek 1924 dobrovolně vojenskou službu u leteckého pluku č. 1. Končil v červenci 1926 jako polní pilot-letec. Poté se s ním setkáváme v souvislosti se založením Východočeského aeroklubu v Pardubicích 1929-30. Stal se jedním z jeho nejpopulárnějších členů. Působil jako šéfpilot instruktor, později také jako letecký konstruktér. Zkonstruoval letouny L-1 (Lump). L-4 zůstal nedokončen, L-5 a L-8 Ginette. S typem L-5 se 1932 zúčastnil Memoriálu ing. Kašpara, v Chrudimi však havaroval a jeho spoluletkyně Ginette Ferron zahynula. R. 1935 nastoupil jako šéfkonstruktér do Zlínské letecké a.s. Vyprojektoval zde Sport.let. Z-IX, větroň Z-X, cest. a závod. stroj Z-XIII a dvoumotor. let. Z-XIV. 1938 ze Zlínské letecké a.s. odešel pro neshody s vedením závodu zpět do Pardubic. V srpnu 1939 se skupinou svých přátel-letců překročil polské hranice. Po vypuknutí války se spolu s částí čs. vojenské skupiny v Polsku pod vedením pplk. Svobody dostal do internace Rudé armády, obsazující východní oblast Polska. Byl s dalšími čtyřmi čs. vojáky vybrán sovětskou zpravodajskou službou pro výzvědnou službu v Protektorátu. Po návratu na naše území tvořili jádro skupiny především jeho známí z okruhu aeroklubu. Do špionážní sítě však vnikl zrádce a činnost celé skupiny byla násilně přerušena. V březnu 1941 byl zatčen. Popraven byl 26.1.1945.

Literatura o osobnosti

BOČEK, Petr: Kdo byl Jaroslav Lonek. Chrudimské vlastivědné listy. - Roč. 1, č. 3 (1992), s. 5. Boček, Petr: Jaroslav Lonek a jeho pardubická letadla.(K 90. výr. nar.). Zprávy KPP, 29, 1994, č. 5-6, s. 107-120.- 2 kres., 10 fot..

Příbuzné osoby
Obor působení
Odbojáři. Protifašističtí odbojáři. Členové Svaz bojovníků za svobodu
Sportovci
Konstruktéři Kosmonauti
Letecká doprava
Automobilový a motocyklový sport. Cyklistika. Sportovní letectví
Místo působení
Chrudim (Chrudim)
Praha
Zdroje informací

Kobetič, Pavel: Osobnosti Chrudimska, Okresní muzeum Chrudim, 2002, 1. vyd. 282 s. ISBN 80-902531-8-0