Národnost
česká
Narození
3.6.1903
Narozen v
Chrudimi
Úmrtí
5.6.1998
Zemřel v
Praze
Životopis

Malíř, kreslíř a grafik. Studoval na pražské Akademii výtvarných umění (profesoři Loukota a Obrovský). V r. 1929 podnikl studijní cestu do Francie. Působil v Pardubicích. Původně malíř východočeských krajin a podobizen, ilustrátor knih východočeských autorů. Od r. 1944 do května 1945 vězněn v Mauthausenu. Po r. 1945 byl známý především svými lavírovanými kresbami a akvarely, které vznikly v době jeho věznění.

Literatura o osobnosti

_. Pardubice (sborník), 1940, s. 101. _. Toman, 2. sv. "Dojmy z Mauthausenu." (Katalog). Úvod Jaroslav Hlaváček. 1946. BOČEK, Petr: Bohumil Lonek. In Chrudimské vlastivědné listy. - Roč. 1, č. 7 (1992), s. 7.

Příbuzné osoby
Obor působení
Malíři. Ilustrátoři. Iluminátoři. Písmomalíři
Malířství
Grafici
Grafika
Kreslíři. Karikaturisté
Místo působení
Chrudim (Chrudim)
Praha
Zdroje informací

Kobetič, Pavel: Osobnosti Chrudimska, Okresní muzeum Chrudim, 2002, 1. vyd. 282 s. ISBN 80-902531-8-0