Národnost
česká
Narození
18.2.1808
Narozen v
Žumberku
Úmrtí
30.10.1883
Zemřel v
Chrasti
Životopis

Pedagog, hudebník a odborný spisovatel. Vynikl ve hře na varhany. Podučitel v Chrasti, ve Vrbatově Kostelci, Vejvanovicích a na Včelákově. Od r. 1830 byl správcem školy v Řestokách. V penzi učil v Chrasti a Bližňovicích. Působil i jako ředitel kůru, učitel hudby. V Řestokách byl v letech 1850-1859 starostou. V Chrudimi se podílel na založení včelařského spolku.

Literatura o osobnosti

Čs. hud. slov. osob a institucí. Sv. 1. A-L. Praha, Stát. hud. nakl. 1963, s. 591. Slov. čes. sbormistrů. Část I. A-L. Praha, Div. ústav 1982, s. 212. Kryšpín, V.: Sto let práce učitelstva českoslovanského. Praha 1885, s. 135.

Příbuzné osoby
Obor působení
Hudba
Dirigenti. Sbormistři. Kapelníci. Hudební interpreti. Zpěváci. Hudební virtuozové
Hudební skladatelé
Místo působení
Chrast (Chrudim)
Žumberk (Chrudim)
Řestoky (Chrudim)
Vrbatův Kostelec
Vejvanovice
Včelákov (Chrudim)
Bližňovice
Díla

Navedení k českému pravopisu

Zdroje informací

Kobetič, Pavel: Osobnosti Chrudimska, Okresní muzeum Chrudim, 2002, 1. vyd. 282 s. ISBN 80-902531-8-0