Národnost
česká
Narození
1.5.1859
Narozen v
Řestokách
Úmrtí
18.1.1918
Zemřel v
Českých Budějovicích
Životopis

Hudební pedagog a skladatel. Učitel v Rosicích nad Labem, Trojovicích a Hrochově Týnci. V blízké Chrudimi působil v ochotnickém orchestru Pippichově, poznal zde novou českou hudbu. Pod tímto dojmem odchází studovat pražskou varhanní školu a po vystudování se stává ředitelem kůru v Chocni a Písku. Obětavý sbormistr, úspěšný hudební organizátor, dirigent i pedagog, bojovník za umění Smetanovo. Publicisticky činný, cenné byly jeho učebnice zpěvu.

Literatura o osobnosti

Čs. hud. slov. osob a institucí. Díl 1. A-L. Praha 1963, s. 589-590. Bělohlávek, B.: Miroslav Jeremiáš. Praha 1936. Plavec, J.: K stému výročí narození Bohuslava Jeremiáše. Hudební rozhledy, 12, 1959. Slov. čes. sbormistrů. Část 1. A-L. Praha 1982, s. 212.

Příbuzné osoby
Obor působení
Hudba
Hudební znalci. Hudební organizátoři
Pedagogové
Textoví upravovatelé. Textoví redaktoři. Kronikáři. Písmáci. Odborní publicisté. Korektoři
Základní a střední školství. Zvláštní školy
Dirigenti. Sbormistři. Kapelníci. Hudební interpreti. Zpěváci. Hudební virtuozové
Hudební skladatelé
Literatura. Všeobecné otázky. Dějiny literatury
Místo působení
Řestoky (Chrudim)
České Budějovice (České Budějovice)
Rosice nad Labem
Trojovice (Chrudim)
Hrochův Týnec (Chrudim)
Choceň (Ústí nad Orlicí)
Písek (Písek)
Díla

Škola zpěvu ; Cvičebnice zpěvu

Zdroje informací

Kobetič, Pavel: Osobnosti Chrudimska, Okresní muzeum Chrudim, 2002, 1. vyd. 282 s. ISBN 80-902531-8-0