Milí čtenáři,

i na tento semestr jsme pro vás připravili zajímavé vzdělávací akce. Zde je jejich nabídka:

 

Virtuální univerzita třetího věku (VU3V) pokračuje, nadále spolupracujeme s Českou zemědělskou univerzitou a pro zimní semestr 2023 jsme připravili tyto kurzy:

Buddhistické umění v Indii

Kurz provede posluchače dějinami výtvarné kultury buddhismu, který právě v Indii vznikl a v prvních staletích své existence vzkvétal. Přednášky kurzu se zaměří na podrobnou prezentaci všech zásadních památek, sochařskou a vzácně i malířskou výzdobu. Zájemci se seznámí s hlavními stavebními typy buddhistické sakrální architektury a důležitými sochařskými styly na ukázkách z památkových lokalit i na početných exponátech indických a světových muzeí. To vše v dějinném kontextu, samozřejmě.

Termíny přednášek jsou: 10.10., 24.10., 7.11.,21.11.,5.12., 19.12. 2023 v 9.00 hodin v Městské knihovně Chrudim ve Filištínské ulici.

 

Santini

Výukový kurz je věnován významnému českému baroknímu architektovi italského původu Janu Blažeji Santini Aichelovi, s jehož jedinečným dílem se můžeme setkat na mnoha místech naší republiky. V šesti přednáškách se postupně dozvíme o Santiniho  životě a budeme sledovat jeho profesní kariéru. Místa, spjatá s jeho tvorbou, která v kurzu společně navštívíme, mohou být zároveň i tipem na zajímavý - nejen prázdninový - výlet. Vydejme se proto společně po mistrových stopách!

Termíny přednášek jsou: 10.10., 24.10.,7 .11.,21.11.,5.12., 19.12. 2023 v 10.15 hodin v Městské knihovně Chrudim ve Filištínské ulici.

Cena jednoho kurzu je 450,- Kč/semestr. Tyto kurzy nejsou podmíněny osobní přítomností a v současné době se mohou studovat také distančně.

 

Dále jsme pro vás připravili Akademii třetího věku (A3V), která se koná vždy ve čtvrtek od 10.00 hodin ve Spolkovém domě na Palackého třídě. Letošní témata jsou:

12.10.  Hola, hola, škola volá, aneb Chrudim město škol – PhDr. Veronika Lánská

26.10.  Polyxena z Pernštejna – Mgr. Barbora Jará

9.11.   Výlet do Skanzenu Betlém v Hlinsku a návštěva tkalcovny – Josef Fidler

23.11.  Malajsie – Mgr. Jan Linhart

7.12.    Chrudim pro mírně pokročilé – RNDr. Tomáš Pavlík

21.12. Vánoce ve světě – Mgr. Alena Dufková

 

Trénování paměti

Pod vedením zkušené lektorky Stanislavy Benešové z Nové Paky připravujeme další kurzy trénování paměti „Mozku, nespi!“.  Kurz je určen všem, kdo se chtějí naučit základní paměťové techniky a procvičit své mozkové závity. Nezáleží ani na věku, ani na vzdělání.

Termíny kurzů jsou: 10.10., 24.10.,7.11.,21.11.,5.12., 19.12. 2023 v 11.15  a 13.00 hodin v Městské knihovně Chrudim ve Filištínské ulici.

Cena je 300,- Kč /semestr.

Přihlášky a informace ke všem vzdělávacím akcím vám podá Iveta Novotná, novotna@knihovna-cr.cz, tel.: 733 456 521. Na tyto kontakty směřujte i vaše přihlášky a dotazy.