Městská knihovna Chrudim již několik let podporuje vzdělávání třetího věku v našem městě a opět otevírá nový zimní semestr Akademie třetího věku (A3V) a Virtuální univerzity třetího věku (VU3V).

Akademie třetího věku zahájí zimní semestr 2018/2019 cyklem tří přednášek pana RNDr. Mgr. Tomáše Pavlíka Antické motivy v Chrudimi. Dále budou následovat přednášky na téma historie v našem regionu. Přesný program bud upřesněn na začátku září.

Akademie třetího věku se koná jednou za 14 dní ve čtvrtek od 10.00 hodin ve Spolkovém domě. Termíny přednášek jsou : 11.10., 25.10., 8.11.,22.11, 6.12., 20.12.

Cena za semestr je 300,- Kč.

Virtuální univerzita třetího věku (VU3V) je jedna z forem Celoživotního vzdělávání organizovaná Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze. Naše konzultační středisko nabízí v zimním semestru 2018/2019 tyto kurzy:

  1. Pěstování a využití jedlých a léčivých hub. Účelem kurzu je seznámit posluchače s pěstováním jedlých a léčivých hub a vlivem jejich účinných látek.
  2. České dějiny a jejich souvislosti II. Ve druhém semestru kursu České dějiny v souvislostech se budeme zabývat českými dějinami od 15. do 19. století. Jeho šest přednášek provede základními etapami českých dějin, tak jak je známe už ze školních lavic. Dovedou nás až na práh moderní občanské společnosti a k motivům vzniku Československé republiky.

Přednášky se konají jednou za 14 dní v Městské knihovně Chrudim v 9.00 hodin Pěstování a využití jedlých a léčivých hub a v 10.00 hodin České dějiny a jejich souvislosti II. Termíny přednášek: 9.10., 23.10., 6.11., 20.11., 4.12., 18.12.

Cena za semestr je 350,- Kč.

Přihlásit  se můžete Městské knihovně Chrudim od 4.9. 2018 na dětském oddělení. Bližší informace vám podá Iveta Novotná, novotna@knihovna-cr.cz.

 

Iveta Novotná