Milí mladí čtenáři a výtvarníci,

Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje výtvarnou soutěž na téma Božena Němcová. Více informací najdete v přiloženém letáku.

Těšíme se na vaše práce a nezapomeňte, že uzávěrka je 30. dubna 2022 a každá práce musí obsahovat jméno a příjmení autora, datum narození a adresu bydliště.