Literární soutěž -  KDE KONČÍ SVĚT - „Labyrint světa, Komenský a ráj knížek“

 

Těsně před uzavřením knihoven skončil termín pro odevzdání prací do literární soutěže na téma:

Škola snů, Ideální učitel, Komenský z naší školy, Můj nejlepší/nejhorší zážitek ze školy. Téměř 30 prací hodnotila porota knihovnic z dětského i dospěláckého oddělení. Známe vítěze.

 

Kategorie 6 – 9 let

1. místo – PILAŘ Vít, ZUŠ Chrudim

2. místo – AXMANOVÁ Natálie, ZUŠ Chrudim

 

Kategorie 10 – 12 let

1. místo – PEŘINOVÁ Anežka, ZUŠ Chrudim

2. místo – VAŇKOVÁ Barbora, 3. ZŠ Holešov

3. místo – HOLOMKOVÁ Zuzana, ZUŠ Chrudim

 

 Kategorie 13 – 16 let

1. místo – BRADÁČOVÁ Sofie, ZŠ Šenov

2. místo – FRIČKOVÁ Klaudie, ZŠ Rosice

3. místo – VANĚK Kryštof, Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov

 

 

Děti ze ZUŠ Chrudim navštěvují literárně –dramatický obor pod vedením Mgr. Renaty Klečkové. Nejlepší práce postupují do regionálního kola, které však bylo z důvodu koronavirové krize odloženo. Vyhodnocení regionálního kola proběhne v Městské knihovně v Náchodě až 13.4.2021.

 

 Děkujeme všem účastníkům, velmi si vážíme vašeho snažení. Vítězům blahopřejeme!