V Týdnu knihoven jsme pro seniory připravili přednášku k výročí vydání Bible kralické o historických souvislostech jejího vzniku. Kolegyně navšívily  také stacionář a začaly se seniory plést naši čtenářskou šálu.