V dnešním cvičení zůstane ještě u křestních jmen. Začneme pranostikami, zavzpomínáme za texty známých písniček a zkusíme si vyluštit několik rébusů.

 

  1. Doplňte jména světců do podzimních a zimních pranostik.

Svatý … zahání lidi do chýšek.

Den svaté …nebývá bez vlažičky.

Svatý … do zelí zajel.

Na svatého … bývá dobrá peřina.

… na ledě, vánoce na blátě.

Na svatého … ještě se zem ohřeje.

… noci upije, ale dne nepřidá.

Svatá … táhne saně ze dvorka.

Když na … prší, zima lidi hodně zkruší.

Na svatého … pije skřivan z koleje.

 

2. Doplňte křestní jména do názvů nebo textů písniček.

Modlitba pro …

… šafářova, husičky nemáš doma

Můj … peče housky

… , já a … chodíváme na golf

… dušička nekašli, aby

Nedaleko od Trenčína bývá moje …

U panského dvora náš … orá

… , chci ti jenom jednu větu, jenom jednu prostou větu vyjevit

… , jedině … , měla by slyšet píseň mou

… , … s … , a taky … , … , … , … s …  

 

3. Tento týden má svátek Otmar, proto použijeme jeho jméno. Vymýšlejte slova, která začínají a končí daným písmenem. Např. o-dpo-r, o-peráto-r

O  -  R

T  -  A

M  -  M

A  -  T

R  -  O