Autor
Zdeněk Wirth
Vydání
[B. v.]
Druh dokumentu
monografie
Jazyk dokumentu
CS
Vydavatel
Nákladem archaeologické kommisse při České akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění
Místo vydání
Praha
Tiskar
Alois Wiesner
Místo tisku
Praha
Datace
1902
Rozměr
26 cm x 18 cm
Rozsah
246 s : obr.

Rozpis obsahu