Městská knihovna Chrudim pořádá

1. - 3. července 2012

7. ročník knihovnické dílny

Setkání s loutkou

 v rámci Festivalu amatérského loutkářství Loutkářská Chrudim

Název setkání bude tentokrát „Trocha poezie člověka nezabije“.

 

Cílem letošní knihovnické dílny bude naučit účastníky semináře pracovat s poezií a propagovat ji mezi dětskými čtenáři

Práce v této dílně se tedy zaměří na resuscitaci vnímání poezie, a to zejména prostřednictvím jejího „ztělesňování“, zkoumáním adekvátního zvukového vyjádření grafického záznamu textu a hledáním divadelního obrazu, který by text neilustroval, nýbrž jej jevištní metaforou, hodně doplnil a případně obohatil. Inscenování poezie je disciplína nelehká, ale přináší vedlejší účinky v podobě myšlení v obrazech.

Předmětem tohoto zkoumání budou texty lidové slovesnosti, bohaté na lidskou zkušenost a emoce.

Lektorem této dílny bude PaedDr. František Zborník.

Účastníky dílny čeká také divadelní představení, návštěva výstavy Komiks v komiksu a další doprovodné akce festivalu.

http://www.chbeseda.cz/program-61-loutkarske-chrudimi-0

                          

Účastnický poplatek:    450,- Kč / 350,- Kč individuální člen SKIP

Ubytování zajištěno – Ubytovna Relax  250,-Kč/noc (účastník si hradí individuálně)

Lístek na divadelní představení Divadla DRAK Hradec Králové 40,- Kč (účastník si hradí individuálně)

 

Tento projekt finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR a SKIP ČR.

Soubory
program.pdf297.18 KB