V listopadovém Klubu seniorů nás Ing. Marie Mikanová seznámila se zajímavostmi ze zahradnického oboru. Mohli jsme tak nahlídnout do zákulisí  burzy květin v Nizozemí , nákupu a dovozu květin do Čech. Dále se seznámili s některými exotickými druhy květin.  Přednáška měla velký ohlas a na závěr si všichni účastníci odnesli květinu. Velké poděkování proto patří Ing. Marii Mikanové a Zahradnictví Blehovsko.