V pátek 18. ledna 2019 promovalo šest studentů, kteří v naší knihovně navštěvují Virtuální univerzitu 3. třetího věku (VU3V). Promoce byla slavnostním aktem ukončení daného studijního programu, při kterém seniorští studenti obdrželi "Osvědčení o absolutoriu Univerzity třetího věku" při Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Gratulujeme!