Vážení čtenáři, i na letošní podzim jsme připravili zajímavé vzdělávací akce pro seniory.

Virtuální univerzita třetího věku (VU3V) pokračuje, nadále spolupracujeme s Českou zemědělskou univerzitou a pro zimní semestr 2022 jsme připravili tyto kurzy:

1. Arménie blízká i vzdálená - tento přednáškový cyklus vám blíže představí Arménii, její geografickou polohu, stručné dějiny, náboženství, jednotlivá etnika a národnostní menšiny.

Termíny přednášek jsou: 27.9., 11.10., 25.10., 8.11., 22.11., 13.12. 2022 v 9.00 hodin v Městské knihovně Chrudim ve Filištínské ulici.

 

2. Dějiny oděvní kultury II. – v cyklu přednášek se společně vydáme na dlouhou pouť módní historií.

Termíny přednášek jsou: 27.9., 11.10., 25.10., 8.11., 22.11., 13.12. 2022 v 10.00 hodin v Městské knihovně Chrudim ve Filištínské ulici.

Cena jednoho kurzu je 450,- Kč/semestr. Tyto kurzy nejsou podmíněny osobní přítomností a v současné době se mohou studovat také distančně.

 

Dále jsme pro vás připravili Akademii třetího věku (A3V), která se koná vždy ve čtvrtek od 10.00 hodin ve Spolkovém domě na Palackého třídě. Letošní témata jsou:

13.10.  (De)maskovaná Kuba – Mgr. Jan Linhart

27.10.  Třicetiletá válka – PhDr. Jan Musil

10.11.  Bohyně Venuše v Sečské přehradě – RNDr. Mgr. Tomáš Pavlík

24.11.  Létaní v přírodě – RNDr. Mgr. Tomáš Pavlík

15.12.   Vánoční tradice – Kamila Skopová

Tento semestr bude díky finanční podpoře EOP Distribuce, a.s. pro posluchače zdarma.

 

Pod vedením zkušené lektorky Stanislavy Benešové z Nové Paky připravujeme další kurzy trénování paměti „Mozku, nespi!“.  Kurz je určen všem, kdo se chtějí naučit základní paměťové techniky a procvičit své mozkové závity. Nezáleží ani na věku, ani na vzdělání.

Termíny kurzů jsou: 27.9., 11.10., 25.10., 8.11., 22.11. 2022 v 11.00  a 13.00 hodin v Městské knihovně Chrudim ve Filištínské ulici.

Cena je 300,- Kč /semestr.

Návštěva akcí bude podmíněna dodržením aktuálních hygienických podmínek daných vládou.

Přihlášky směrujte mailem na paní Ivetu Novotnou nebo telefonicky na 469 620 223.