Narození
21.9.1903
Narozen v
Zemřel v
Životopis

Geolog. 1922-26 studoval na přírodovědecké fakultě UK Praha. 1928-31 asistent Geologického ústavu UK v Praze. 1931-62 pracovník, později ředitel a předseda Ústředního ústavu geologického v Praze. 1952-62 člen korespondent ČSAV. 1953-55 vedoucí subkomise geologického mapování států RVHP. 1953-56 vedoucí Čs. geologické služby. Od r. 1956 DrSc, od r. 1962 akademik ČSAV. 1969-74 ředitel Geologického ústavu ČSAV, od r. 1974 jeho vedoucí vědecký pracovník. 1970-78 člen prezídia ČSAV. Od r. 1976 zahraniční člen Akademie věd SSSR. Dále vykonával řadu významných vědeckých funkcí. Jeho vědecká a výzkumná činnost se zaměřovala na petrografii, geologii krystalinika, rudních a grafitových ložisek, Geologické podklady při zakládání přehrad. Z díla Tektonika Horehtoní a její vztahy k vývěrům minerálních zřídel, Příspěvky ke stratigrafii krystalinika Českého masívu.

Literatura o osobnosti

-: Zoubek Vladimír, RNDr. DrSc.. Kartotéka osobností z materiálů ČTK. Palivcová, Marie: K šedesátinám akademika Vladimíra Zoubka. Čas. Mineral. Geol. 8, 1963, č. 4, s. 419-424, 1 obr. - Publikační činnost akad. V. Zoubka (70 prací, chronol.) s. 421-424. Koutek, Jaromír: K sedmdesátinám akademika Vladimíra Zoubka. Čas Mineral. Geol. 18, 1973, č. 3, s. 319-322, 1 obr. - Seznam prací akademika V. Zoubka od r. 1963 (34 prací, chronol.) s. 321-322. Suk, Miloš: Blahopřejeme akademiku Vladimíru Zoubkovi k pětasedmdesátinám. Čas. Mineral. Geol. 23, 1978, č. 4, s. 439-442, 2 tb. v příl. - Bibliografie akademika Vladimíra Zoubka od r. 1972, s. 440-442. Svoboda, Josef: Akademik Vladimír Zoubek osmdesátníkem. Věst. Ústř. Úst. geol. 58, 1983, č. 4, s. 241-242, angl. res. Kremerová, Jiřina: Vladimír Zoubek akademik, RNDr., DrSc. In soupis personálních bibliografií českých a slovenských geologů. Národní knihovna v Praze, Praha 1989, s. 165. Zoubek V.. In Čs. biogr. slov. Praha 1992, s. 830.

Obor působení
Textoví upravovatelé. Textoví redaktoři. Kronikáři. Písmáci. Odborní publicisté. Korektoři
Literatura. Všeobecné otázky. Dějiny literatury
Vědci. Vynálezci. Objevitelé. Výzkumní pracovníci
Věda
Geologie. Geologický výzkum
Geologové. Geofyzici. Geochemici. Geoastronomové. Geobiologové
Místo působení
Praha (Praha)