Pseudonym
Klement Josef
Narození
27.4.1886
Narozen v
Úmrtí
19.1.1966
Zemřel v
Životopis

Hudební pedagog, sbormistr a spisovatel. Základy hudebního vzdělání získal při studiu na reálce v Kostelci nad Orlicí u řed. kůru A. Jeřábka. Studoval na české technice a na UK v Praze. Hudební teorii studoval soukromě u V. Blažka, zpěv u E. Bezecného a D. Orla. 1910-19 učil v Kostelci nad Orlicí, 1920-24 v Kremnici a 1924-49 v Kralupech nad Vltavou. Ve všech působištích měl početné smíšené sbory a účastnil se veřejného hudebního života. Napsal řadu odborných pojednání o hudební výchově. Pořádal výstavy s hudební tématikou. Sebral na 100 lid. písní z Pohroní. V Kralupech byl od 1932 správcem Dvořákova muzea. Z díla Hudební výchova a její úkoly, hudebnost a naše školy, Jak naslouchat Dvořákově Rusalce, V.J. Křt. Tomášek.

Literatura o osobnosti

-. In Čs. hud. slov. osob a institucí. Sv. 2. M-Ž. Praha 1965, s. 970. -. In Slov. čes. sbormistrů. Část 2. Praha 1982, s. 695.

Obor působení
Hudba
Dirigenti. Sbormistři. Kapelníci. Hudební interpreti. Zpěváci. Hudební virtuozové
Hudební skladatelé
Hudební vědci. Hudební historici. Hudební teoretici. Hudební estetici. Hudební kritici. Hudební spisovatelé. Hudební textaři. Hudební libretisté
Místo působení
Kostelec nad Orlicí (Rychnov nad Kněžnou)
Kralupy nad Vltavou (Mělník)