Národnost
česká
Narození
2.5.1859
Narozen v
Chrudimi
Úmrtí
25.5.1926
Zemřel v
Chrudimi
Životopis

Průmyslník a zemědělský podnikatel. Po roční praxi hospodářského adjunkta na panství v Cholticích vedl se svým bratrem Františkem Strojírnu a slévárnu F. Wiesner v Chrudimi a řídil firmu Cukrovary Močovicea Libice F. Wiesner a spol. Po smrti svého bratra v r. 1903 vedl nejprve oba podniky sám ( v chrudimské strojírně zavedl výrobu výbušných motorů, zmodernizoval zavedenou výrobu vah a k nebývalé prosperitě přivedl i oba cukrovary), od r. 1922 se pak na vedení chrudimské firmy podílel jeho syn Ing. František Wiesner a na vedení cukrovarů nejstarší syn Ing. Karel Wiesner. Hrál ochotnicky divadlo, byl členem prahnízda Kosů. Patřil rovněž ke štědrým mecenášům výtvarníků a divadelníků.

Obor působení
Technici pracovníci, Konstruktéři, Projektanti, Zlepšovatelé, technika a průmysl
Zemědělství. Všeobecně. Organizace. Ekonomika
Místo působení
Chrudim (Chrudim)
Zdroje informací

Kobetič, Pavel: Osobnosti Chrudimska, Okresní muzeum Chrudim, 2002, 1. vyd. 282 s. ISBN 80-902531-8-0