Narození
9.4.1872
Narozen v
Úmrtí
23.12.1926
Zemřel v
Životopis

Učitel, spisovatel pro mládež, literární kritik a teoretik literatury pro mládež. Vystudoval pedagogiku v Jičíně. Od r. 1891 učiteloval na Chrudimsku ve Studnicích, Kameničkách a Stětíně a od 1902 v Habrech až do r. 1920, kdy se stal okresním školním inspektorem v Pardubicích. Vydavatel a redaktor časopisu Úhor - kritického měsíčníku věnovaného literatuře pro mládež. Byl to měsíčník vydávaný v Habrech, tiskl ho Alois Šašek ve Velkém Meziříčí. Časopis významně ovlivnil naši tvorbu pro děti a upozornil na to, že i literatura pro děti a mládež je součástí národní literatury. (Uchovává ho SK ČSR Praha - rok 1913-44 - a Stát. vědecká knihovna Brno - rok 1915-21, 1927-44). Je třeba připomenout i jeho literární činnost - povídky do dětských časopisů a referáty o knihách pro mládež. Zpracovával pohádky a pověsti pro divadlo (Tři zlaté vlasy Děda Vševěda, Pro lesk kalicha, Královský šašek). Ve snaze přiblížit dětem klasiky upr. knihy - Machar: Mládeži, Vrchlický: Mládeži, Arbes: Mládeži, Z poesie K.H.Máchy, Z poesie M.Zd.Poláka, Šmilovského Dědeček. Z cizích cestopisů např. S.Hedin: Tibet I. a II., Nordenskield K jižní točně.

Literatura o osobnosti

ŽELEZNÝ, Jan: Časopis Úhor vydávaný v Habrech učitelem Otakarem Svobodou. In Havlíčkobrodsko. Vlastivědný sborník. Sv. 7, 1993, s. 39-41. Svoboda Otakar. In Pardubický slavín. Východočeské muzeum Pardubice.

Obor působení
Krásná literatura regionálních autorů s neregionální tematikou
Spisovatelé. Dramatici
Pedagogové
Literatura. Literární věda
Textoví upravovatelé. Textoví redaktoři. Kronikáři. Písmáci. Odborní publicisté. Korektoři
Základní a střední školství. Zvláštní školy
Literatura. Všeobecné otázky. Dějiny literatury
Literární vědci. Literární historici. Literární teoretici. Literární estetici. Literární kritici
Místo působení
Pardubice (Pardubice)
Kameničky (Chrudim)
Studnice (Chrudim)
Stětín (Pardubice)
Habry (Havlíčkův Brod)