Národnost
česká
Narození
7.6.1842
Narozen v
Skutči
Úmrtí
29.3.1915
Zemřel v
Praze
Životopis

Středoškolský pedagog a odborný spisovatel. Po studiích se v r. 1868 stal vychovatelem v rodině JUDr. Rudolfa z Thurnů a Taxisů na Niměřicích a později v pruských Galkovicích. V r. 1875 byl jmenován suplujícím učitelem reálky v Litomyšli a o dva roky později skutečným učitelem tohoto ústavu. V r. 1893 byl jmenován profesorem na C. k. české vyšší reálce v Praze-Karlíně. Patřil k zakladatelům zpěváckého spolku Rubeš ve Skutči a později dívčího pěveckého spolku. V době svého působení v Litomyšli vydal řadu studií ve výročních zprávách gymnázia a regionálních novinách.

Obor působení
Základní a střední školství. Zvláštní školy
Pedagogové
Spisovatelé. Dramatici
Místo působení
Niměřice
Litomyšl (Svitavy)
Praha (Praha)
Díla

Graduál litomyšlský ; Dějiny gymnázia v Litomyšli ; Soupis památek historických a uměleckých v politickém okrese litomyšlském

Zdroje informací

Kobetič, Pavel: Osobnosti Chrudimska, Okresní muzeum Chrudim, 2002, 1. vyd. 282 s. ISBN 80-902531-8-0