Narození
6.12.1882
Narozen v
Úmrtí
18.4.1949
Zemřel v
Životopis

Zemědělský odborník, novinář, redaktor a vydavatel zahradnické literatury, odborný publicista. Člen ČAZ (1924). Po absolvování zahradnické školy v Chrudimi do 1904 prakticky činný v obchodních a zámeckých zahradnictvích v Československu i v zahraničí. 1904 zal. a vydával v Chrudimi České zahradnické listy. 1905 Kapesní kalendář zahradnický. 1910 zal. časopis Ovocnické rozhledy, 1912 časopis Naše zahrádka. Dal podnět k vydání Naučného slovníku zahradnického a k založení Nár. společnosti zahradnické (1919), jejíž byl místopředsedou. Z díla Ošetřování zahrad (1915, 1922), Rationelní zelinářství (1918, 1941), Rozmnožování okrasných i užitkových rostlin zahradních řízky a jinými způsoby nepohlavními (1922, 3. vydání 1937), Zelinářské semenářství. Pěstování důležitých druhů zeleniny na semeno (1946), Pěstování rostlin kořeninových (1947).

Literatura o osobnosti

Macháček Ferdinand. In Čs. biogr. slovník. Praha 1992, s. 423-424. -. Věst. ČAZ, 18, 1942, s. 611-2. -: Nár. pol., 1942, 5.12., s. 4. -, Zahrad. listy, 42, 1949, s. 19: -. Ovoc. rozhledy, 40, 1949, s. 81-2. -. Naše kniha, 13, 1932, č. 22-23, s. 332.

Obor působení
Vědci. Vynálezci. Objevitelé. Výzkumní pracovníci
Textoví upravovatelé. Textoví redaktoři. Kronikáři. Písmáci. Odborní publicisté. Korektoři
Novináři. Redaktoři Dopisovatelé, noviny. Žurnalisté - viz Novináři. Zpravodajové, noviny - viz Publicisté.
Nakladatelství. Tisk
Literatura. Všeobecné otázky. Dějiny literatury
Věda
Zemědělci Chmelaři. Šlechtitelé. Pedologové. Agronomové. Pěstitelé. Vinohradníci. Zahradníci. Zahrádkáři
Zemědělství. Všeobecně. Organizace. Ekonomika
Místo působení
Praha (Praha)
Chrudim (Chrudim)