Národnost
česká
Narození
30.8.1903
Narozen v
Žumberku
Úmrtí
9.5.1963
Zemřel v
Praze
Životopis

Český sociálně-demokratický politik. Povoláním bankovní úředník, od mládí činný v soc.-dem. straně a družstevním hnutí ve východních Čechách. V letech 1935-39 poslanec Národního shromáždění. V r. 1938 generální tajemník Národní strany práce. V prosinci 1939 odešel do exilu (nejprve do Francie, poté do Velké Británie). V letech 1940-45 člen Státní rady československé v Londýně. V r. 1944 se účastnil Slovenského národního povstání. V letech 1945-48 člen předsednictva, od listopadu 1947 do března 1948 předseda Čs. sociální demokracie. V letech 1945-47 ministr průmyslu, od února do června 1948 náměstek předsedy vlády. V letech 1948-49 ředitel Slovenských elektráren v Bratislavě. V r. 1949 emigroval do Jugoslávie, později do Rakouska. V prosinci 1953 byl unesen pracovníky Státní bezpečnosti. Zemřel za záhadných okolností v ruzyňské věznici. Byl stálým dopisovatelem Východočeského obzoru a Práva lidu.

Literatura o osobnosti

Laušman Bohumil. Čs. biogr. slovník. Praha 1992, s. 402. Laušman Bohumil. In Kdo je kdo v Čs. soc. demokracii. Praha 1991, s. 24-25. Kotyk, Jiří: Bohumil Laušman - nová fakta o vězení a smrti čestného občana Pardubic. Zprávy KPP, 29, 1944, č.9-10, s. 197-198. - 1 obr. Kaplan, Karel: Bohumil Laušman - vězení a smrt. Soudobé dějiny,1994, č. 2-3, s. 302-309.

Obor působení
Politici. Propagandisté. Agitátoři. Členové politické strany - viz 329
Textoví upravovatelé. Textoví redaktoři. Kronikáři. Písmáci. Odborní publicisté. Korektoři
Literatura. Všeobecné otázky. Dějiny literatury
Politický a veřejný život. Všeobecně
Poslanci
Členové
Politické strany
Místo působení
Praha
Žumberk (Chrudim)
Bratislava (Bratislava)
Díla

Řeknu pravdu ; Pravda o SNP ; Kdo byl vinen

Zdroje informací

Kobetič, Pavel: Osobnosti Chrudimska, Okresní muzeum Chrudim, 2002, 1. vyd. 282 s. ISBN 80-902531-8-0