Národnost
česká
Narození
26.10.1861
Narozen v
Pardubicích
Úmrtí
15.12.1950
Zemřel v
Chrudimi
Životopis

Pedagog, redaktor a odborný spisovatel (mykolog). Učil v Hrochově Týnci, Trojovicích, Nasavrkách. Od r. 1907 byl odborným učitelem měšťanské chlapecké školy v Chrudimi. Do sborníku Chrudimsko a Nasavrcko napsal statě o geologii a prehistorii a s kartografem Josefem Homolkou sestavil geologickou mapu chrudimského kraje. V r. 1907 založil a redigoval časopis Zahrada domácí a školní. Jeho zásluhou vznikla Knižnice školních zahrad. V r. 1923 založil v Chrudimi Společnost přátel přírody a pod Pardubickou fortnou zřídil bryarium - zahrádku mechů. Vynalezl také "všelék" - tzv. Kudrnovu zásmahu, na jejíž přípravu používal i jedovaté houby. Byl vynikajícím znalcem esperanta, prosazoval zjednodušení českého pravopisu, vyučoval moderní tance starší páry. Působil velmi aktivně (jako kosácký rytíř Áron) v chrudimské Kosárně.

Obor působení
Pedagogové
Základní a střední školství. Zvláštní školy
Spisovatelé. Dramatici
Novináři. Redaktoři Dopisovatelé, noviny. Žurnalisté - viz Novináři. Zpravodajové, noviny - viz Publicisté.
Místo působení
Hrochův Týnec (Chrudim)
Trojovice (Chrudim)
Nasavrky (Chrudim)
Chrudim (Chrudim)
Zdroje informací

Kobetič, Pavel: Osobnosti Chrudimska, Okresní muzeum Chrudim, 2002, 1. vyd. 282 s. ISBN 80-902531-8-0