Titul
PaedDr.
Národnost
česká
Narození
21.11.1952
Narozen v
Poličce
Úmrtí
26.8.1994
Zemřel v
Hradci Králové
Životopis

Pedagog, odborný asistent pedagogické fakulty v Hradci Králové, uznávaný znalec regionální literatury. Po maturitě na SVVŠ v Hlinsku v Čechách (1971) studoval v letech 1971-75 na Pedagogické fakultě v Hradci Králové češtinu a dějepis. V letech 1976-84 učil nejprve na ZDŠ v Moravské Chrastavě a později v Krouně. 1. září 1984 nastoupil jako odborný asistent na katedru českého jazyka a literatury královéhradecké Pedagogické fakulty. Zde přednášel dějiny české literatury 19. století. Stal se uznávaným odborníkem v regionalistice. Z jeho iniciativy vznikl na katedře českého jazyka a literatury projekt slovníku děl autorů východních Čech. Projekt začal zpracováním spisovatelů svého milovaného kraje a k vydání připravil první díl Slovníku spisovatelů Chrudimska. Jeho příspěvky najdeme častěji v regionálních tiscích než v celostátních časopisech a sbornících. Periodikum odpovídající jeho představám našel v poslední době v Chrudimských vlastivědných listech. Smysl své práce našel i v časopise Češtinář. Stál u jeho zrodu a byl výkonným redaktorem literární části.

Literatura o osobnosti

Zeman, Jiří: Zemřel Jiří Kučera. Češtinář, 5, 1994-1995, č. 3, s. 83-84. Soupis prací paedDr. Jiřího Kučery za roky 1973-1994. Češtinář, 5, 1994-1995, č. 3, s. 85-86. Bastl, Miroslav: Za Dr. Jiřím Kučerou. Vlastivědné Chrudimské listy, 3, 1994, č. 5, s. 1. - 1 obr.

Obor působení
Pedagogové
Literatura. Literární věda
Textoví upravovatelé. Textoví redaktoři. Kronikáři. Písmáci. Odborní publicisté. Korektoři
Základní a střední školství. Zvláštní školy
Literatura. Všeobecné otázky. Dějiny literatury
Literární vědci. Literární historici. Literární teoretici. Literární estetici. Literární kritici
Dějiny. Všeobecně
Vysoké školy
Historici
Místo působení
Hradec Králové
Polička
Zdroje informací

Kobetič, Pavel: Osobnosti Chrudimska, Okresní muzeum Chrudim, 2002, 1. vyd. 282 s. ISBN 80-902531-8-0