Pseudonym
Kos
Národnost
česká
Narození
20.11.1868
Narozen v
Přestavlkách u Kostelce nad Orlicí
Úmrtí
20.7.1894
Zemřel v
Chrudimi
Životopis

Básník, překladatel, úředník. Předčasně zesnulý lyrik. Úřední adjunk chrudimského cukrovaru. Psal do časopisů Paleček, Lumír, Niva, Nové proudy. Překládal z francouzštiny a španělštiny.

Literatura o osobnosti

_. OSN, 15, s. 320. _. Národní album, 1899, sl. 180. [Nekrolog]. Osvěta, 25, 1895, s. 18. Hýsek Ztrhané struny zvuk. 1940, s. 404. _. Literární listy, 15, 1894, č. 23. _. Světozor, 1894, č. 37. _. Čas, 1894, č. 32. _. Kuncova biografická kartotéka. PNP Praha. Bastl, Miroslav: Zpřetrhaná básnická struna Josefa Kubelky. K 100. výr. úmrtí. Chrudim. vlastivěd. listy, 3, 1994, č. 5, s. 2. - 1 kres. (et) Josef Kubelka. In Lexikon čes. lit. Díl 2, sv. 2, K-L. Praha 1993, s. 1028-1029.

Obor působení
Krásná literatura regionálních autorů s neregionální tematikou
Spisovatelé. Dramatici
Umělečtí překladatelé Překladatelé - viz 651-051
Jazyk. Nářečí
Místo působení
Chrudim (Chrudim)
Přestavlky (Kostelec nad Orlicí)
Díla

Písně a gazely ; Kaleidoskop

Zdroje informací

Kobetič, Pavel: Osobnosti Chrudimska, Okresní muzeum Chrudim, 2002, 1. vyd. 282 s. ISBN 80-902531-8-0