Narození
16.4.1863
Narozen v
Úmrtí
30.11.1956
Zemřel v
Životopis

Malíř, etnograf, hudebník a spisovatel. Výtvarné vzdělání započalo v ateliéru sochaře Bohuslava Schnircha, pak studium AVU u Maxmiliána Pirnera (1890-92), na Akademii Julien v Paříži (1893-95) a v ateliéru soukromé školy A. Ažbeho v Mnichově (1896-1904). V roce 1936 obdržel za dlouholetou etnografickou činnost čestný doktorát na filozofické fakultě UK v Praze, stal se členem České akademie. Malířské dílo bylo oceněno titulem čestného profesora na pražské AVU. Hudbě se věnoval jako interpret a etnograf. V roce 1945 jmenován národním umělcem. V letech 1942-52 pobýval, zejména o prázdninách, v Hlinsku a poznával Českomoravskou vysočinu. Hlinecké zájezdy mají v jeho tvorbě významné místo. Patří k etapě, kdy více než osmdesátiletý umělec dovršuje rozsáhlé celoživotní dílo posledními pracemi. Tato etapa přiblížena v knize V. Kyncla: Když u nás maloval Ludvík Kuba. HK, Kruh 1983. Z díla Slovanstvo v českých zpěvech. Dále Křížem krážem slovanským světem, Čtení o Lužnici, Čtení o Makedonii, Zaschlá paleta.

Literatura o osobnosti

Štech, V. V.: Ludvík Kuba. Praha 1949. Míčko, M.: Ludvík Kuba. Praha 1951. Malířské dílo Ludvíka Kuby. (Katalog první souborné výstavy). Brno 1954. Kyncl, V.: Když u nás maloval Ludvík Kuba. HK 1983. (vb) Ludvík Kuba. In Lexikon čes. lit. Díl 2, sv. 2, K-L. Praha 1993, s. 1025-1028. Ludvík Kuba. In Čs. biogr. slovník. Praha 1992, s. 375.

Obor působení
Krásná literatura regionálních autorů s neregionální tematikou
Spisovatelé. Dramatici
Hudba
Malíři. Ilustrátoři. Iluminátoři. Písmomalíři
Pedagogové
Základní a střední školství. Zvláštní školy
Malířství
Dirigenti. Sbormistři. Kapelníci. Hudební interpreti. Zpěváci. Hudební virtuozové
Etnografové. Etnologové. Národopisci - viz Etnografové
Místo působení
Hlinsko (Chrudim)
Praha (Praha)
Kutná Hora (Kutná Hora)
Žiželice (Hradec Králové)
Sedlec (Kutná Hora)