Národnost
česká
Narození
7.2.1855
Narozen v
Českém Brodě
Úmrtí
18.5.1919
Zemřel v
Praze
Životopis

Architekt, kreslíř, etnograf, výborný znalec českého skla. Vystudoval vysokou školu technickou a své odborné vzdělání pak doplnil na c.k. akademii výtvarných umění ve Vídni u prof. Hansena. Od r. 1878 pedagogicky působil na pražské technice, v r. 1897 byl jmenován profesorem. V r. 1892 se stal kustodem historických a archeologických sbírek Musea království Českého v Praze. Byl nejen vynikajícím architektem a výtvarníkem, ale stal se i naším předním znalcem kulturních dějin, národopisu a uměleckého průmyslu. Je autorem velkého množství návrhů pro skláře, truhláře a keramiky. Spolupracoval s Průmyslovým muzeem pro východní Čechy v Chrudimi. V letech 1897-1903 byl členem jeho kuratoria.

Literatura o osobnosti

HETYCH, Daniel: Profesor Jan Koula. In Chrudimské vlastivědné listy. - Roč. 1, č. 8 (1992), s. 11. - 1 obr. HETYCH, Daniel: Profesor Jan Koula a chrudimské muzeum. In Chrudimské vlastivědné listy. Roč. 1, č. 9, (1992), s. 3. Koula Jan. In TOMAN, Prokop: Nový slovník čs. výtv. umělců. Sv. 1, A - K. Praha 1947, s. 541-544.

Obor působení
Malíři. Ilustrátoři. Iluminátoři. Písmomalíři
Vlastivěda
Textoví upravovatelé. Textoví redaktoři. Kronikáři. Písmáci. Odborní publicisté. Korektoři
Malířství
Literatura. Všeobecné otázky. Dějiny literatury
Průmysloví výtvarníci
Užité umění
Kreslíři. Karikaturisté
Etnografové. Etnologové. Národopisci - viz Etnografové
Umělečtí skláři Průmysloví skláři - viz 666-051
Místo působení
Praha
Český Brod
Zdroje informací

Kobetič, Pavel: Osobnosti Chrudimska, Okresní muzeum Chrudim, 2002, 1. vyd. 282 s. ISBN 80-902531-8-0