Narození
31.7.1864
Narozen v
Úmrtí
22.6.1938
Zemřel v
Životopis

Historik a archivář. Ještě na univerzitních studiích se sblížil s prof. Emlerem a začal se zajímat o archívnictví. O prázdninách r. 1889 byl vypraven na samostatnou výzkumnoou cestu do severočes. archívů. Od 22. 7. - 14. 9. navštívil města Chrudim, Pardubice, Třebechovice, Opočno, Dobrušku, Solnici a Rychnov nad Kněžnou. Prováděl zde podrobný průzkum měst. archívů, archívů farních a zámeckých, ale i měst. muzeí a listoven okr. soudů. V r. 1890 byl vyslán do Říma, aby pokračoval ve vatikánském Archívu ve výzkumu papežských register pro dobu Karla IV. S přestávkami zde strávil 32 měsíců. Důležité písemnosti nacházelo i v archívech ve Florencii a v Mantově. 16. 3. 1893 byl jmenován adjunktem zemského archívu s platností od 1. 7. 1893, kdy ukončí bádání v archívech římských. Jako adjunkt zem. archívu se účastnil výzkumných cest po archívech, např. v r. 1894 ve dnech 2. 12. po okr.chrudimském a varnsdorfském aj. nebo v době 1. 10. - 10. 10. v okr. ledečském. V našem Kraji dále působil r. 1898 12. - 25. 5. do Rymburka a okr. Chotěboř, v době 27. 5. - 11. 6. do Německého Brodu a Lipnici. Na svých cestách celkem 130 různých míst. V době, kdy přestává pravidelně přispívati do Ottova slovníku naučného, Stává se spolupracovníkem Sborníku české společnosti zeměvědné. K 1. 12. 1909 jmenován zemským archivářem. V r. 1916 mu byl udělen titul ředitele zem. archívu království Českého. Po odchodu na odpočinek v r. 1920 žil již zcela v ústraní. Z díla Hrstka vzpomínek.

Literatura o osobnosti

Kristen, Zdeněk: Hynek Kollmann. Praha, zem. nár. výbor 1947, 52 s. Jenišovský, B.: Archivář Hynek Kollmann sedmdesátníkem. Nár. listy, 31. 7., 1934. [Nekrolog]. Čes. čas. hist., 45, 1939, s. 172-175. [Nekrolog]. Časopis archívní školy, roč. 15-16, 1937-1938, s. 396-398. _. Kuncova biografická kartotéka. PNP Praha.

Obor působení
Textoví upravovatelé. Textoví redaktoři. Kronikáři. Písmáci. Odborní publicisté. Korektoři
Literatura. Všeobecné otázky. Dějiny literatury
Dějiny. Všeobecně
Archiváři
Archívy
Historici
Místo působení
Pardubice (Pardubice)
Chrudim (Chrudim)
Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
Třebechovice pod Orebem (Hradec Králové)
Opočno (Rychnov nad Kněžnou)
Dobruška (Rychnov nad Kněžnou)
Solnice (Rychnov nad Kněžnou)
Řím (Itálie)
Florencie (Itálie)