Titul
JUDr.
Národnost
česká
Narození
27.4.1891
Narozen v
Rané u Hlinska
Úmrtí
4.10.1941
Zemřel v
Praze
Životopis

Právník, politik a odborný spisovatel. Přísedící zemského výboru. V prvních letech Republiky československé se podílel na přípravě ústavy a zákona o zemském zřízení. Od března 1939 až do své násilné smrti byl pražským primátorem. Přední představitel Čs. strany socialistické (později národně socialistické) - od r. 1929 byl poslancem. Po Mnichovu se zapojil do aktivního boje proti okupantům (stal se jedním z 223 popravených v době Heydrichova prvního stanného práva).

Literatura o osobnosti

-. In OSND, III, 1, s. 530-531. -. In Album representantů, s. 1001 a 223. -. Svobodné slovo, 1945, 8.7., s. 4. -. Lid. listy, 1939, 25.2., s. 1. - 1 obr. -. Československá biografie, série 21- 28.8. 1939. Pasák, T.: Zápasy primátora O. Klapky. Praha 1991. Klapka Otakar. In Čs. biogr. slovník. Praha 1992, s. 315.

Obor působení
Právo
Právníci
Politici. Propagandisté. Agitátoři. Členové politické strany - viz 329
Textoví upravovatelé. Textoví redaktoři. Kronikáři. Písmáci. Odborní publicisté. Korektoři
Politický a veřejný život. Všeobecně
Poslanci
Místo působení
Praha
Raná u Hlinska (Chrudim)
Díla

Obecní pozemky ; Obecní zřízení ; Samospráva a zřízení župní ; Chudí v obci ; Veřejná služba a veřejný ústav ve francouzském právu správním a pojem veřejného ústavu v právu československém ; Průmysl a zatížení komunálními dávkami ; Okresní zřízení

Zdroje informací

Kobetič, Pavel: Osobnosti Chrudimska, Okresní muzeum Chrudim, 2002, 1. vyd. 282 s. ISBN 80-902531-8-0