Národnost
česká
Narození
31.8.1863
Narozen v
Luži
Úmrtí
2.2.1919
Zemřel v
Praze
Životopis

Středoškolský profesor zoologie - entomolog, dopisující člen ČSAV, zakladatel Čes. společnosti entomologické. Studoval v Litomyšli a na UK v Praze, při vysokoškol. studiích působil jako asistent prof. A. Friče. Po ukončení studií profesor na stř. školách v Třeboni a v Praze. Zabýval se morfologií a ekologií hmyzu. Vydal desítky odborných studií a několik knih. Přeložil a vlastním nákladem vydal spis Ch. Darwina O vzniku druhů přirozeným výběrem.

Literatura o osobnosti

_. OSN, 14, s. 303-304. _. OSN, 28, s. 768. _. OSND, III, 1, s. 530. [Nekrolog]. Almanach ČAVU, 29-30, 1920, s. 140-149. _. Věst. čes. profesorů, 26, 1918-1919, část stav., s. 166-167. _. Čas. čs. entomologragické společnosti, 1919, s. 1-6. _. Kuncova biografická kartotéka. PNP Praha. Vávra, V.: František Klapálek. Almanach ČAVU, 29-30, 1988-1919, s. 140-149. Táborský, K.: Seznam publikací prof. Fr. Klapálka. Sborník entomologického odd. Národního muzea v Praze, 12, 1934, s. 208-219. Práce z dějin ČSAV. Serie B. Sv. 3. Praha, Ústř. archiv ČSAV 1989, s. 198. Klapálek František. In Čs. biogr. slovník. Praha 1992, s. 315.

Obor působení
Pedagogové
Textoví upravovatelé. Textoví redaktoři. Kronikáři. Písmáci. Odborní publicisté. Korektoři
Základní a střední školství. Zvláštní školy
Vědci. Vynálezci. Objevitelé. Výzkumní pracovníci
Zoologové. Etologové viz Etologové, živočichové
Zoologie
Místo působení
Luže (Chrudim)
Praha
Třeboň (Jindřichův Hradec)
Díla

Atlas brouků středoevropských ; Ze života hmyzu

Zdroje informací

Kobetič, Pavel: Osobnosti Chrudimska, Okresní muzeum Chrudim, 2002, 1. vyd. 282 s. ISBN 80-902531-8-0