Narození
30.5.1926
Narozen v
Zemřel v
Životopis

Právník, pedagog, specialista v oboru právních dějin. Od 1951 pedag. působí na práv. fakultě UK v Praze (od 1978 profesor). Zabývá se především problematikou řím. práva a barbarských zákoníků. Překladatel práv. děl z latiny (Gaiovy Instituce, 1981). Z díla Otroci ve franckých právních pramenech 6.-8. století (1973).

Literatura o osobnosti

Kincl Jaromír. In Čs. biogr. slovník. Praha 1992, s. 313.

Obor působení
Právo
Právníci
Pedagogové
Sekretáři. Písaři. Stenografové. Překladatelé. Tlumočníci. Umělečtí překladatelé - viz 82.035-051
Textoví upravovatelé. Textoví redaktoři. Kronikáři. Písmáci. Odborní publicisté. Korektoři
Literatura. Všeobecné otázky. Dějiny literatury
Vysoké školy
Místo působení
Praha (Praha)