Titul
MUDr.
Národnost
česká
Narození
21.4.1864
Narozen v
Horažďovicích
Úmrtí
24.12.1930
Zemřel v
Praze
Životopis

Zvěrolékař a vysokoškolský pedagog. Pracoval na různých zahraničních vědeckých ústavech. Krátce byl lékařem ve Vídni. V r. 1898 se stal mimořádným profesorem živočišné produkce vysoké školy technické v Praze. V letech 1913-1914 byl rektorem české techniky a několikrát byl děkanem zemědělské fakulty této školy. Po r. 1918 působil krátce z pověření vlády u čs. vojsk na Sibiři. Jeho vědecká činnost se týkala především veterinární patologie, bakteriologie a sérologie, dále zootechniky a hygieny domácích zvířat.

Obor působení
Vysoké školy
Veterinářství
Místo působení
Vídeň (Rakousko)
Štýrský Hradec
Praha (Praha)
Zdroje informací

Kobetič, Pavel: Osobnosti Chrudimska, Okresní muzeum Chrudim, 2002, 1. vyd. 282 s. ISBN 80-902531-8-0