Národnost
česká
Narození
27.12.1850
Narozen v
Pardubicích
Úmrtí
28.12.1926
Zemřel v
Pardubicích
Životopis

Botanik, pedagog. Jeho sbírky mechů a lišejníků tvoří dodnes základ herbáře pardubického muzea. Absolvent reálky v Pardubicích, pak studium na technice v Praze a ve Vídni. Od r. 1897 učil na obecných školách v Chrudimi, následovalo Hlinsko, Herálec, Chlum a Chrast. Zabýval se optikou a hvězdářstvím, ale především studiem měkkýšů, motýlů a květeny Žďárských a Železných hor.

Literatura o osobnosti

Hadač: Květena Pardubicka. 1948, s. 16. Kotyk, Jiří: Emanuel Kalenský, zasloužilý učitel a botanik. Zprávy KPP, 24, 1989, č. 7-8. - Vlastivědná abeceda dr. Theina. _. Kuncova biografická kartotéka. PNP Praha. Bičík, Zd.: Vzpomínka na učitele Emanuela Kalenského. Zář, 1960, 11. 11. _. Pardubický slavín. Muzeum Pardubice.

Obor působení
Pedagogové
Základní a střední školství. Zvláštní školy
Botanici. Etologové Etologové, rostliny
Botanika
Místo působení
Pardubice (Pardubice)
Chrudim (Chrudim)
Hlinsko (Chrudim)
Chrast (Chrudim)
Český Herálec (Ždár nad Sázavou)
Chlum
Zdroje informací

Kobetič, Pavel: Osobnosti Chrudimska, Okresní muzeum Chrudim, 2002, 1. vyd. 282 s. ISBN 80-902531-8-0