Národnost
česká
Narození
1.1.1856
Narozen v
Proseči
Úmrtí
17.3.1901
Zemřel v
Libčany u Hradce Králové
Životopis

Sklářský výtvarník. Obecnou školu navštěvoval v Proseči, nižší reálku ve Vysokém Mýtě. Vyučil se ve sklárně na Posekanci, pracoval tam jako tavič skla. Několik let působil v Lenoře na Šumavě a Chlumu u Třeboně. Teoretické školení získal jako mimořádný posluchač na české technice v Praze. Od r. 1882 byl zaměstnán v Harrachově jako podvedoucí, od r. 1885 jako správce a v letech 1889-1900 jako ředitel. B. Kadlec modernizací sklárny a výtvarného pojetí skla přivedl harrachovskou huť za necelých 20 let k světovému úspěchu.

Obor působení
Užité umění
Umělečtí skláři Průmysloví skláři - viz 666-051
Místo působení
Proseč u Skutče (Chrudim)
Libčany (Hradec Králové)
Chlum u Třeboně
Harrachov
Zdroje informací

Kobetič, Pavel: Osobnosti Chrudimska, Okresní muzeum Chrudim, 2002, 1. vyd. 282 s. ISBN 80-902531-8-0