Titul
MUDr.
Národnost
česká
Narození
23.11.1857
Narozen v
Dražkovicích
Úmrtí
12.4.1939
Zemřel v
Chrudimi
Životopis

Vysokoškolský pedagog a odborný spisovatel. Profesor patologie a hygieny na lékařské fakultě UK v Praze. Od r. 1897 první přednosta Hygienického ústavu a Ústavu pro zkoumání potravin v Praze. Člen Nejvyšší státní zdravotní rady rakouské a Státní zdravotní rady Republiky čekosklovenské. Autor odborných i populárně naučných zdravotnických publikací.

Literatura o osobnosti

Růžička, V.: Gustav Gabrhel. Čas. lékařů českých, 56, 1917, č. 47. Čančík, J.: K sedmdesátým narozeninám prof. Gustava Gabrhela. Čas. lékařů čes., 66, 1927, č. 47-48. Pelnář Prof. dr. Gustav Gabrhel sedmdesátníkem. Čas. čs. lékárnictva, 8, 1928, č. 1. Čančík, J., Rozsívalová, E.: Ke stému výročí narození profesora MUDr. Gustava Gabrhela. Čas. lékařů čes., 1958, č. 25, s. 794-795. Sine Zesnulí vědečtí pracovníci lékařství. Naše věda, 21, 1942, s. 126. _. Vojenské zdravotní listy, 25, 1956, č. 4, s. 186-187. - 1 obr. Velich, Gustav: Gustav Kabrhel. Praha, ČAVU 1939, s. 28. _. OSN, 13, s. 722. _. OSN, 28, s. 725-726. _. OSND, III, 1, s. 303-304.

Obor působení
Pedagogové
Textoví upravovatelé. Textoví redaktoři. Kronikáři. Písmáci. Odborní publicisté. Korektoři
Zdravotnictví a lékařství
Vysoké školy
Místo působení
Chrudim (Chrudim)
Dražkovice (Pardubice)
Praha (Praha)
Díla

Bakteriologické a kritické studie o znečišťování a samočištění řek ; Theorie a praxe posuzování vod spodních ; Abstinentismus a význam jeho pro jednotlivce a společnost ; Bakteriologické zkoumání na bacilonosiče ; Zdravověda

Zdroje informací

Kobetič, Pavel: Osobnosti Chrudimska, Okresní muzeum Chrudim, 2002, 1. vyd. 282 s. ISBN 80-902531-8-0