Narození
18.5.1896
Narozen v
Úmrtí
15.8.1964
Zemřel v
Životopis

Básník, překladatel filozof. lit., politik. Po absolvování reál. gymnázia v Táboře (mat. 1913) a abiturientského kursu v Chrudimi, kterým se připravoval na bankovní dráhu, byl odveden na fronty první sv. války. Po návratu pracoval jako účetní v Agrární bance československé (1919-45) 1921 byl členem KSČ. 1945-48 byl ředitelem Agrární banky, 1949-53 ministrem financí, 1953-57 ředitelem Státní banky. Od 1946 členem ÚV KSČ. Z díla Bílek myslitel (1942), Samomluvy (1943), Moudrost a tajemství. Setkání s Lao-c (1,2= 1944,45)

Literatura o osobnosti

(dh): Kabeš Jaroslav. In Lexikon čes. lit. Díl 2, sv. 1, K-L. Praha 1992, s. 599-600.

Obor působení
Krásná literatura regionálních autorů s neregionální tematikou
Spisovatelé. Dramatici
Sekretáři. Písaři. Stenografové. Překladatelé. Tlumočníci. Umělečtí překladatelé - viz 82.035-051
Hospodářský život. Ekonomické otázky. Plánování. Kontrola
Politici. Propagandisté. Agitátoři. Členové politické strany - viz 329
Politický a veřejný život. Všeobecně
Ekonomové
Bankéři. Obchodníci spořitelny. Směnárníci. Burziáni - viz obchodníci, burzy
Filozofové
Místo působení
Praha (Praha)
Chrudim (Chrudim)