Narození
30.11.1913
Narozen v
Zemřel v
Životopis

Vysokoškolský profesor. 1932-1935 učitel na základních školách, 1937-1944 odborný učitel na měšťanských školách, pak pracovně nasazen a od r. 1946 opět působí jako pedagog. Od r. 1956-1991 působí nejprve jako asistent, později docent a profesor na PF KU Praha. Kromě pedagogických funkcí byl 1959-1963 ved. kab. defektologie ÚDSU UK Praha, 1976-1979 vědec. garant Evrop. inf. střediska UK pro další vzdělávání učitelů, 1978-1991 čest. předs. Svazu těl. postiž. ČSTV, 1990-1991 člen věd. rady MŠMTV ČR. Odborný publicista, autor knih, dětských knížek, odborných článků a hesel ve slovnících. Z díla Tělesná výchova dětí s poruchami sluchu (1951), Logopedie, učebnice pro pedagogické školy (1963, 1966, 1978), Brousek pro tvůj jazýček (1. vyd. 1961) aj.

Literatura o osobnosti

Kábele František. Kdo je kdo 91-92. Díl 1. A-M. Praha 1991, s. 389.

Obor působení
Sportovní organizátoři. Sportovní manažéři. Sportovní mecenáši
Tělovýchova. Všeobecně. Tělovýchovné organizace. Dějiny tělesné výchovy
Pedagogové
Textoví upravovatelé. Textoví redaktoři. Kronikáři. Písmáci. Odborní publicisté. Korektoři
Základní a střední školství. Zvláštní školy
Vysoké školy
Učitelé tělesné výchovy. Cvičitelé. Trenéři. Sportovní vedoucí. Sportovní funkcionáři
Místo působení
Praha (Praha)