Skutečné jméno
Bohumil Markalous
Národnost
česká
Narození
16.4.1882
Narozen v
Klatovech
Úmrtí
24.4.1952
Zemřel v
Jaroměři
Životopis

Novinář, spisovatel, středoškolský profesor, prof. estetiky na filozof. fakultě Palackého univerzity v Olomouci. Od r. 1883 vyrůstal v Chrudimi, kde absolvoval reálné gymnázium. Vystudoval přírodovědeckou fakultu pražské univerzity. Učil na obchodní škole v Praze, v Kolíně. Od r. 1910 učil na městském dívčím reálném gymnáziu v Hradci Králové. Intenzívně se věnoval veřejné, zvláště uměleckovýchovné činnosti. V Hradci mj. zřídil vzornou Palackého čítárnu a pracoval jako hradecký redaktor pardubické Osvěty lidu. A také Knihovničky Pokrokového klubu. Od července 1916 působil jako velitel jízdárny a instruktor jednoroční dobrovolné školy v Trutnově. Od r. 1917 ve vojenských nemocnicích v Broumově a v Pardubicích. Do civilu propuštěn v květnu 1919. Od té doby pracoval jako redaktor Lidových novin v Brně. Často pobýval ve Slatiňanech na Chrudimsku. Od února r. 1943 trvale žil se spisovatelkou Helenou Šmahelovou.

Literatura o osobnosti

(mb): Jaromír John. In Lexikon čes. lit. Díl 2, sv. 1, H-J. Praha 1993, s. 569-574.

Obor působení
Krásná literatura regionálních autorů s neregionální tematikou
Spisovatelé. Dramatici
Pedagogové
Základní a střední školství. Zvláštní školy
Novináři. Redaktoři Dopisovatelé, noviny. Žurnalisté - viz Novináři. Zpravodajové, noviny - viz Publicisté.
Nakladatelství. Tisk
Estetici
Místo působení
Klatovy
Jaroměř
Slatiňany (Chrudim)
Chrudim (Chrudim)
Praha (Praha)
Díla

Večery na slamníku ; Estét ; Moudrý Engelbert ; Eskamotér Josef ; Pampovánek ; Honda Cybulků ; Dořiny milenci ; Boský osud

Zdroje informací

Kobetič, Pavel: Osobnosti Chrudimska, Okresní muzeum Chrudim, 2002, 1. vyd. 282 s. ISBN 80-902531-8-0