Národnost
česká
Narození
24.5.1873
Narozen v
Zaječicích
Úmrtí
27.12.1957
Zemřel v
Praze
Životopis

Novinář, politik, publicista. Člen redakce Práva lidu, založil deník 28. říjen, pak působil v redakci Národních listů. Poslanec vídeňské říšské rady za sociální demokracii. Poslanec Národního shromáždění. S F. Modráčkem založili vlastní Socialistickou stranu československého lidu pracujícího, propagující myšlenky družstevního socialismu. Autor řady politických publikací.

Literatura o osobnosti

_. Album representantů, 975 a 71. _. Naše kniha, 4, 1923, č. 6, s. 88. _. Světozor, 23, 1922-23, s. 456. - 1 obr. Hudec Josef, .... In Tomeš, Josef: Kdo byl kdo v Čs. soc. demokracii. Praha 1991, s. 23. Hudec josef. In Čs. biogr. slovník. Praha 1992, s. 244.

Obor působení
Politici. Propagandisté. Agitátoři. Členové politické strany - viz 329
Novináři. Redaktoři Dopisovatelé, noviny. Žurnalisté - viz Novináři. Zpravodajové, noviny - viz Publicisté.
Politické strany
Místo působení
Praha
Zaječice (Chrudim)
Díla

Ruská revoluce ; Boj o Marxe

Zdroje informací

Kobetič, Pavel: Osobnosti Chrudimska, Okresní muzeum Chrudim, 2002, 1. vyd. 282 s. ISBN 80-902531-8-0