Národnost
česká
Narození
28.5.1783
Narozen v
Hrochově Týnci
Úmrtí
30.4.1850
Zemřel v
Vídni
Životopis

Pedagog, vydavatel a redaktor. Krátce učil na hlavní škole v Kolíně. Záhy se stal učitelem češtiny v šlechtických rodinách. Od r. 1808 vyučoval češtinu na vídeňské reálné akademii. Profesor českého jazyka a literatury na vídeňské universitě (1811-1849). Svou pedagogickou dráhu uzavřel nakonec v samotné císařské rodině (stal se učitelem češtiny arciknížete Františka Karla). Vydával C.k. povolené Vídeňské noviny s literárními přílohami Všeobecný oznamovatel a Prvotiny pěkných umění. Založil první pojišťovací ústav v Rakousku proti škodám způsobených ohněm, vodou a krupobitím. Kromě toho se věnoval i hospodaření na statku nedaleko Vídně.

Obor působení
Pedagogové
Nakladatelé. Vydavatelé. Knihkupci. Antikváři
Jazyk. Nářečí
Vysoké školy
Místo působení
Vídeň (Rakousko)
Hrochův Týnec (Chrudim)
Kolín (Kolín)
Zdroje informací

Kobetič, Pavel: Osobnosti Chrudimska, Okresní muzeum Chrudim, 2002, 1. vyd. 282 s. ISBN 80-902531-8-0