Narození
10.11.1900
Narozen v
Úmrtí
25.9.1978
Zemřel v
Životopis

Politik, funkcionář soc. dem. strany, tělovýchovný pracovník, v exilu zapojen do krajanského života. Předseda závodního výboru firmy Ippen, kovoprůmysl v Hradci Králové (1926). Na mezinár. olympiádách v zahraničí zastupoval Svaz čs. dělnických tělocvičných jednot. V době nacistické okupace zatčen, souzen na Pankráci a uvězněn v Budyšíně. Po válce se zapojil do politické práce, pomáhal obnovovat organizace sociálně demokratické strany ve východních Čechách. V soc. dem. straně oponoval politice Zdeňka Fierlingera a jeho úsilí zlikvidovat Dělnické tělocvičné jednoty. Stal se okresním tajemníkem soc.demokrat. strany v Chrudimi (1945), ale zanedlouho byl jmenován krajským tajemníkem v Pardubicích. Na brněnském sjezdu strany (v listopadu 1947) byl členem kandidátní komise, která odstranila Z.Fierlingera Z předsednické funkce. Ve dnech komunistického puče v únoru 1948 byl komunistickým akčním výborem zbaven všech funkcí a zanedlouho zatčen. Pro nemoc byl propuštěn, čehož využil k útěku do exilu.

Literatura o osobnosti

PEJSKAR, Jožka: Horák Josef. In Poslední pocta. Curych 1985, s. 255.

Obor působení
Politici. Propagandisté. Agitátoři. Členové politické strany - viz 329
Dějiny. Všeobecně
Členové
Místo působení
Pardubice (Pardubice)
Chrudim (Chrudim)
Hradec Králové (Hradec Králové)
New York (USA)