Narození
22.2.1899
Narozen v
Úmrtí
13.10.1976
Zemřel v
Životopis

Odborný redaktor zemědělského oddělení čs. rozhlasu, později se stal programovým ředitelem Radiojournalu. Manžel dr. Milady Horákové, popravené komunisty v r. 1950. Absolvoval střední hospodářskou školu v Chrudimi (1917), Vyšší reálku v Nymburce (1918), Vysokou školu zemědělského a lesního inženýrství, odbor zemědělský v Praze. 1923 dosáhl akademického titulu inženýr zemědělství. 1935 získal na technice v Praze doktorát technických věd. Nejdříve působil jako odborný redaktor zemědělského oddělení československého rozhlasu. 2. srpna 1940 byl v Horním Bradle u Nasavrk zatčen gestapem a odsouzen nacistickým lidovým soudem v Drážďanech pro pokus velezrady na pět let káznice. Po 2. svět. válce, od r. 1945 do února 1948, pracoval v pražském ministerstvu informací. Když mu po únoru 1948 hrozilo zatčení, uprchl do západního Německa. 1951 emigroval do Spojených států, kde žil a působil ve Washingtonu D.C. Psal články a úvahy do krajanského a exilového tisku.

Literatura o osobnosti

PEJSKAR, Jožka: Horák Bohuslav Milan. In Poslední pocta. Sv. 2. Curych 1985, s. 161-163.

Obor působení
Textoví upravovatelé. Textoví redaktoři. Kronikáři. Písmáci. Odborní publicisté. Korektoři
Lesníci. Lesní inženýři. Těžaři
Literatura. Všeobecné otázky. Dějiny literatury
Politický a veřejný život. Všeobecně
Zemědělství. Všeobecně. Organizace. Ekonomika
Technici pracovníci, Konstruktéři, Projektanti, Zlepšovatelé, technika a průmysl
Vystěhovalci. Emigranti. Utečenci. Vyhnanci. Repatrianti. Přesídlenci - viz Emigranti
Rozhlasoví pracovníci
Technika. Všeobecné technické disciplíny. Dějiny techniky
Rozhlas. Televize
Místo působení
Praha (Praha)
Chrudim (Chrudim)
Horní Bradlo (Chrudim)
Německo (SRN)
Washington (USA)