Titul
akad. malíř
Národnost
česká
Narození
6.7.1925
Narozen v
Kostelci u Heřmanova Městce
Úmrtí
27.12.1991
Zemřel v
Chrudimi
Životopis

Malíř a grafik. Studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, prof. K. Svolinský (1946-51). Zabýval se především tvorbou plakátů a jinou užitou grafikou. Kromě několika ilustrací knih se celý svůj život věnoval grafické tvorbě pro různé chrudimské, východočeské i celostátní instituce. Jeho jméno je trvale spojeno především s festivalem Loutkářská Chrudim, s Muzeem loutkářských kultur a od poloviny 70. let také s Okresním muzeem Chrudim.

Literatura o osobnosti

Nový, František: Upomínka na Jana Hlínu. Chrudimské vlastivědné listy, 4, 1995, č. 1, s. 6. - 1 kres.

Obor působení
Grafici
Grafika
Malíři. Ilustrátoři. Iluminátoři. Písmomalíři
Místo působení
Heřmanův Městec (Chrudim)
Chrudim
Kostelec u Heřmanova Městce (Chrudim)
Zdroje informací

Kobetič, Pavel: Osobnosti Chrudimska, Okresní muzeum Chrudim, 2002, 1. vyd. 282 s. ISBN 80-902531-8-0