Národnost
česká
Narození
8.6.1827
Narozen v
Novém Bydžově
Úmrtí
7.9.1901
Zemřel v
Chrudimi
Životopis

Úředník, spisovatel a významný představitel regionálního kulturního života. Představitel starší humoristické literatury čerpající z tradice obrozenecké literatury. Autor dramatických burlesek, deklamovánek, aforismů, pověstí, publikovaných samostatně a v časopisech. Z části nebo úplně čerpal náměty z chrudimské reality. Zakladatel Kosů chrudimských a známý místní kulturní a společenský pracovník. Z jeho podnětu byl v Chrudimi založen Sokol a Gallat se v r. 1867 stal jeho prvním starostou. Hrával ochotnické divadlo, byl režisérem a ředitelem ochotníků, často vystupoval jako recitátor na veřejnosti. Patřil k prvním členům hudebního a pěveckého spolku Slavoj. V r. 1893 vydal stručný životopis chrudimského rodáka J. Ressla, v němž zdůraznil jeho český původ. Přispíval do časopisů Besedník, Nový deklamátor, Merendy, Posel z východních Čech. Spolupracoval s časopisem Paleček za redakce I. Herrmanna a patřil k autorům Vilímkových Humoristických listů. V r. 1889 uspořádal dvanáct pověstí a vydal je pod názvem Chrudim z doby kouzel a strašidel. (Některé z jeho pověstí zveřejnily díky Mgr. Pavlu Kobetičovi Chrudimské vlastivědné listy v r. 1992, č. 7 a 10.) Za vrchol Gallatovy literární tvorby se považují dramatické burlesky.

Literatura o osobnosti

BASTL, Miroslav: Alois Gallat patriarcha chrudimského humoru. Chrudimské vlastivědné listy, 2, 1993, č. 2, s. 9. - 1 obr.

Obor působení
Krásná literatura regionálních autorů s neregionální tematikou
Spisovatelé. Dramatici
Hudba
Ochotníci Amatérští herci - viz Ochotníci
Hudební znalci. Hudební organizátoři
Sportovní organizátoři. Sportovní manažéři. Sportovní mecenáši
Tělovýchova. Všeobecně. Tělovýchovné organizace. Dějiny tělesné výchovy
Místo působení
Chrudim (Chrudim)
Chrudim
Nový Bydžov
Díla

Deklamace ; Humoresky ve verši a próze ; Rytíř Šnofonius ; Rodina Morousů ; Uforin a Fišperanda ; Chrudim z doby kouzel a strašidel

Zdroje informací

Kobetič, Pavel: Osobnosti Chrudimska, Okresní muzeum Chrudim, 2002, 1. vyd. 282 s. ISBN 80-902531-8-0