Pseudonym
W. Rank
Narození
29.11.1852
Narozen v
Chrasti
Úmrtí
29.6.1936
Zemřel v
Prienu v Bavorsku
Životopis

Překladatelka. Napsala dvě pedagogické knihy: Die Erziehung zur Hausfrau - o výchově ženy k manželskému životu a Die Schattenrisse - o společenském chování. Pokusila se také o poezii a vydala knihu pohádek. Nejvýznamnější část její literární tvorby tvoří překlady z češtiny do němčiny. Její zásluhou se němečtí čtenáři mohli seznámit s pohádkami B. Němcové, některými básněmi J. Nerudy, prózou J. Johna a především s velkou částí díla J. Zeyera.

Příbuzné osoby
Obor působení
Sekretáři. Písaři. Stenografové. Překladatelé. Tlumočníci. Umělečtí překladatelé - viz 82.035-051
Spisovatelé. Dramatici
Místo působení
Praha (Praha)
Vídeň (Rakousko)
Solnohrad
Mnichov (SRN)
Prien
Chrast (Chrudim)
Díla

Die Erziehung zur Hausfrau ; Die Schattenrisse

Zdroje informací

Kobetič, Pavel: Osobnosti Chrudimska, Okresní muzeum Chrudim, 2002, 1. vyd. 282 s. ISBN 80-902531-8-0