Národnost
česká
Narození
1.1.1560
Narozen v
Klatovech
Úmrtí
1.1.1620
Zemřel v
Chrudimi
Životopis

Pedagog, politik a spisovatel. Vyučoval na několika venkovských školách a také na škole chrudimské. Později se věnoval obchodu a hospodářství. Člen městské rady, od r. 1607 až do své smrti (s přestávkou let 1614-1616) chrudimský primátor.Byl i krajským berním a výběrčím posudného. Jeho zásluhou se Chrudim přidala k protihabsburskému povstátní. Patřil k vyjednavačům českých stavů. Po vypuknutí války byl pověřen vybíráním válečných kontribucí a staral se o zabezpečení města proti císařským vojskům. Po bitvě na Bílé hoře byl povolán na Pražský hrad, protože však tušil svoji budoucnost, zvolil dobrovolnou smrt. Psal příležitostné latinské básně a napsal učebnici pro mladší školní mládež Život dětinský.

Obor působení
Pedagogové
Základní a střední školství. Zvláštní školy
Spisovatelé. Dramatici
Politický a veřejný život. Všeobecně
Díla

Život dětinský

Zdroje informací

Kobetič, Pavel: Osobnosti Chrudimska, Okresní muzeum Chrudim, 2002, 1. vyd. 282 s. ISBN 80-902531-8-0