Národnost
česká
Narození
27.9.1884
Narozen v
Orli
Úmrtí
2.1.1959
Zemřel v
Chrudimi
Životopis

Pedagog, archivář, regionální vlastivědný pracovník. Narodil se v Orli. Orli věnoval rozsáhlou dějinnou monografii a byl jmenován čestným občanem obce. Svá gymnaziální léta prožil v Chrudimi, kde studoval na tamním reálném gymnáziu, a to v letech 1896-1903. Později dosáhl na Filozofické fakultě aprobaci pro dějepis a zeměpis a působil v letech 1908-1911 na městském dívčím lyceu v Chrudimi. Profesor na gymnáziu v Domažlicích a Klatovech. Po té působil na gymnáziu v Chrudimi a byl správcem chrudimského městského archivu.

Literatura o osobnosti

_. OSND, II, 1, s. 596. _. Nár. pol. 27. 9., 1944, s. 3. _. ČSPS, 53, 1943-1945, s. 146. _. ČSPS, 62, 1954, č. 3, s. 188. - 189. - Bibliografie. Bauer, O.: _. Soupis arch. list., s. 190. [60 let]. Lid. noviny, 1944, 27. 9., s. 4. [Nekrolog]. ČSPS, 67, 1959, č. 2, s. 34. [Nekrolog]. Zprávy ČSHS, 3, 1960, s. 96. Šáda, F.: Pozůstalost Fincence Floriána. Okresní archiv v Cgrudimi. Kobetič, P.: Materiály muzeí chrudimského okresu č. 6 K 1988. Výborný, Josef: Vzpomínka na pana profesora Floriána. Chrudimské vlastivědné listy, 2, 1993, č. 3, Zvl. č. 10, s. 10-11. Kozoková, Šárka: Čeněk Florián. Chrudim. vlastivěd. listy, 3, 1994, č. 5, s. 5-6. - 1 obr.

Obor působení
Pedagogové
Textoví upravovatelé. Textoví redaktoři. Kronikáři. Písmáci. Odborní publicisté. Korektoři
Základní a střední školství. Zvláštní školy
Literatura. Všeobecné otázky. Dějiny literatury
Dějiny. Všeobecně
Archiváři
Archívy
Historici
Místo působení
Chrudim (Chrudim)
Orel (Chrudim)
Díla

Hospodářské dějiny chrudimského okresu ; Dějiny chrudimských škol ; Z letopisů obce Orle ; Kostel sv. Michala archanděla v Chrudimi

Zdroje informací

Kobetič, Pavel: Osobnosti Chrudimska, Okresní muzeum Chrudim, 2002, 1. vyd. 282 s. ISBN 80-902531-8-0